Fundusze UE

KAZIMIERUK CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt pn. 

„Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki ram dla taboru szynowego w oparciu o przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe.”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2.1

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wdrożenie własnych oraz zleconych prac B+R, które umożliwią wdrożenie nowego procesu, a co za tym idzie zaoferowanie na rynku krajowym znacząco ulepszonej usługi obróbki ram dla taboru szynowego (ram kolejowych). Realizacja projektu wzmocni konkurencyjność Spółki w branży obróbki CNC oraz pozwoli zbudować bardziej rozpoznawalną markę na rynku. Wdrożenie wyników prac B+R pozwoli firmie zaspokoić własne potrzeby oraz wymagania sygnalizowane przez rynek, a także wprowadzi nową jakość w procesie obróbki detali.

Wartość projektu: 12 792 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 4 680 000,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 30.11.2019r. – 30.06.2022r.